Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT (12474)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT

Nội dung kinh doanh

khuôn cao su, đồ gá, khuôn ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Highway 1A-My Yen Commune, Ben Luc Dist, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3870873

URL

http://www.midamold.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT.

PAGE TOP