Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT (12473)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

QL1 A, Ward MY YEN. Dist BEN LtJC, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3870696

URL

http://www.midamold.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Khuôn Chính Xác MINH ĐẠT.

PAGE TOP