Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH (12471)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH

Nội dung kinh doanh

Thiết kế, sản xuất và bảo trì khuôn mẫu.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot A4c, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37800564

URL

http://www.pte.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH.

PAGE TOP