Công ty TNHH Á Long (12469)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Á Long

Nội dung kinh doanh

mạ bạc, mạ cổ, mạ thiếc, mạ kẽm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Á Long.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Lot A2 CN8 Industrial Zone, Minh Khai, Tu Liem, Ha Noi.

TEL

FAX

84-4-37805070

URL

http://www.along.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Á Long.

PAGE TOP