Vi Cam Technology Service & Trading Co., Ltd (12468)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vi Cam Technology Service & Trading Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn cao su, đồ gá, khuôn ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vi Cam Technology Service & Trading Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

459 Ba Hat Sir., Ward 8, Dist 10, HCMC

TEL

FAX

84-8-38753137

URL

http://www.vcam-tech.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vi Cam Technology Service & Trading Co., Ltd.

PAGE TOP