Tin An Co., Ltd (12467)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tin An Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn cao su, đồ gá, khuôn ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tin An Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

243, 26/3 Sir., 6inh Hung Hoa Ward. Binh Tan Dist. HCMC

TEL

FAX

84-8-62549702

URL

http://www.tinan.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tin An Co., Ltd.

PAGE TOP