Sang Tao J.S.C (12466)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sang Tao J.S.C

Nội dung kinh doanh

sơn bột tĩnh điện, sảm phẩm kim loại tấm chính xác, sản xuất kim loại tấm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sang Tao J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot A10, Tan Thai Hiep Industrial Park, Nguyen Anh Thu Str., Dist 12, HCMC

TEL

FAX

84-8-37175487

URL

http://www.sangtao.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sang Tao J.S.C.

PAGE TOP