GUHRING Vietnam Co., Ltd (12465)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

GUHRING Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

dụng cụ cắt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với GUHRING Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot A 1-5 Road N5 Tay Bac Cu Chi Industrial Park, Tan An Hoi, Dist CC, HCMC

TEL

FAX

84-8-37925740

URL

http://www.guehring.de

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với GUHRING Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP