Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư & Phát Triển Kỹ Thuật (12464)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư & Phát Triển Kỹ Thuật

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư & Phát Triển Kỹ Thuật.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 5 Road 7 Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37542789

URL

http://www.idtvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư & Phát Triển Kỹ Thuật.

PAGE TOP