Pronics VN Co., Ltd (12462)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Pronics VN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Pronics VN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Road 12, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC

TEL

FAX

84-8-37700327

URL

http://www.pronics.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Pronics VN Co., Ltd.

PAGE TOP