Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Phát (12461)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Phát

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Phát.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 49, Quang Minh Industrial Park, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36857244

URL

http://www.bulong.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Phát.

PAGE TOP