Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HAVIET J.S.C

Nội dung kinh doanh

cáp hàn, máy hàn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HAVIET J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 4-3 Road 5 Tan Binh Industrial Park, Ward.Tay Thanh, Dist.TP, HCMC

TEL

FAX

84-8-38152028

URL

http://www.havietgroup.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HAVIET J.S.C.

PAGE TOP