Trang An V.E.M Co., Ltd (12459)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Trang An V.E.M Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Trang An V.E.M Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

27 Dat Thanh Str., Ward 6, Tan Binh Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38662854

URL

http://www.acumen.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Trang An V.E.M Co., Ltd.

PAGE TOP