Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DONGA J.S.C

Nội dung kinh doanh

thép oval, thép mạ kẽm, đồ nội thất, thép xây dựng, và các loại máy khác...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DONGA J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 3-9B Road 12 Tan Binh Industrial Park, Ward.Tay Thanh, Dist.TP, HCMC

TEL

FAX

84-8-38155740

URL

http://www.dongagroup.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DONGA J.S.C.

PAGE TOP