TAFACOCo., Ltd (12454)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TAFACOCo., Ltd

Nội dung kinh doanh

Piston và súp bắp,van ngăn , van đóng ngắt dạng trượt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TAFACOCo., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 36 Road 2 Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A, Sinh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37505888

URL

http://www.tafacohcm.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TAFACOCo., Ltd.

PAGE TOP