CÔNG TY TNHH SX-XD-TM VIỆT BON (12453)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH SX-XD-TM VIỆT BON

Nội dung kinh doanh

máy phát điện chạy xăng, bơm mước, máy phát điện chạy dầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH SX-XD-TM VIỆT BON.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 3-3C Road 13 Tan Binh Industrial Park, Ward. Lay Thanh, Dist.TP, HCMC

TEL

FAX

84-8-38156621

URL

http://www.vietbon.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH SX-XD-TM VIỆT BON.

PAGE TOP