AIR POWER RESOURCES Vietnam Co., Ltd (12451)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

AIR POWER RESOURCES Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

cần cẩu, cần trục, máy xúc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với AIR POWER RESOURCES Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

215-215A Vietnam Singapore Road D16, Thuan An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3713088

URL

http://www.airpower.com.sg

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với AIR POWER RESOURCES Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP