PHUONG DONG Co., Ltd (12450)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PHUONG DONG Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PHUONG DONG Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 3-3B Road 12 Tan Binh Industrial Park, Ward. Tay Thanh, Dist.TP, HCMC

TEL

FAX

84-8-38155373

URL

http://www.orientchemical.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PHUONG DONG Co., Ltd.

PAGE TOP