SYMPHONY CENTURY Vietnam Co., Ltd (12449)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SYMPHONY CENTURY Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Miếng xốp và xà phòng, cao su thiên nhiên, cao su butyl

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SYMPHONY CENTURY Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 33 Road 7 Tam Phuoc Industrial Park, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-6281913

URL

http://www.fntind.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SYMPHONY CENTURY Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP