Vietnam Industry Co., Ltd (12447)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vietnam Industry Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu, khuôn đúc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vietnam Industry Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 29-30 Noi Bai Industrial Park Ward QUANG TI EN, Dist SOCS ON, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-35820660

URL

http://www.itsv.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vietnam Industry Co., Ltd.

PAGE TOP