CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ (12446)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ

Nội dung kinh doanh

cầu có hình chử Y, bộ phận mạ kẽm, sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 29, Tra Noc 1 Industrial Park, Can Tho

TEL

FAX

84-71-3842294

URL

http://www.camemco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ.

PAGE TOP