Công ty CP XNK Tân Việt Quang (12444)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CP XNK Tân Việt Quang

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP XNK Tân Việt Quang.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 24, TAN TAO. Tan Tao Industrial Park, Dist. STAN, HCMC

TEL

FAX

84-8-37542287

URL

http://www.tanvietquang.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP XNK Tân Việt Quang.

PAGE TOP