Công ty CP XNK Tân Việt Quang (12444)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CP XNK Tân Việt Quang

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty CP XNK Tân Việt Quang.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 24, TAN TAO. Tan Tao Industrial Park, Dist. STAN, HCMC

TEL

FAX

84-8-37542287

URL

http://www.tanvietquang.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty CP XNK Tân Việt Quang.

PAGE TOP