VAN DAT Co., Ltd (12443)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VAN DAT Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

cáp khóa nước

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VAN DAT Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 2-1 NHOM CN2 Tan Sinh Industrial Park, Ward.Tay Thanh , Dist. TP, HCMC

TEL

FAX

84-8-38162224

URL

http://www.vandat.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VAN DAT Co., Ltd.

PAGE TOP