Công ty CP SX TM Đào Tiên (12442)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CP SX TM Đào Tiên

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP SX TM Đào Tiên.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 2, E Str., Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist. HCMC

TEL

FAX

84-8-37541381

URL

http://www.daotiencompany.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP SX TM Đào Tiên.

PAGE TOP