Công ty CP SX TM Đào Tiên (12442)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CP SX TM Đào Tiên

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty CP SX TM Đào Tiên.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 2, E Str., Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist. HCMC

TEL

FAX

84-8-37541381

URL

http://www.daotiencompany.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty CP SX TM Đào Tiên.

PAGE TOP