GSVINA Co., Ltd Y (12440)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

GSVINA Co., Ltd Y

Nội dung kinh doanh

thép oval, thép mạ kẽm, đồ nội thất, thép xây dựng, và các loại máy khác...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với GSVINA Co., Ltd Y.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 2 Nhon Trach 2 Industrial Park Road 25B Ward Binh Hoa, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560498

URL

http://www.ygs.co.kr

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với GSVINA Co., Ltd Y.

PAGE TOP