Công ty TNHH SX TM DV Thịnh Khang (12436)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH SX TM DV Thịnh Khang

Nội dung kinh doanh

vật liệu bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH SX TM DV Thịnh Khang.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 14-16 Road 3 Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A, Binh Tan Dist., HCMC

TEL

FAX

84-8-37505390

URL

http://www.thinhkhangplastic.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH SX TM DV Thịnh Khang.

PAGE TOP