Công ty CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (CCSC) (12435)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (CCSC)

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (CCSC).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 12A Road 9 Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A, Binh Tan Dist., HCMC

TEL

FAX

84-8-54258989

URL

http://www.ccsc.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (CCSC).

PAGE TOP