Công ty TNHH Kỹ Thuật Cao Su - Nhựa (12432)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Kỹ Thuật Cao Su - Nhựa

Nội dung kinh doanh

nhãn dán kim loại( RUBBER,PU), cao su chống rung

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Kỹ Thuật Cao Su - Nhựa.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 10, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37507085

URL

http://www.rubtechco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Kỹ Thuật Cao Su - Nhựa.

PAGE TOP