DAE DUK BAND VIETNAM Co., Ltd (12431)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DAE DUK BAND VIETNAM Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

máy đóng gói

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DAE DUK BAND VIETNAM Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Tam An, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514049

URL

http://www.ppband.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DAE DUK BAND VIETNAM Co., Ltd.

PAGE TOP