Công ty TNHH Vinacrete Pumping System (VPS) (12430)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Vinacrete Pumping System (VPS)

Nội dung kinh doanh

thiết bị ngầm, xe bơm bê tông tự hành, bơm cố định, cần bơm bê tông

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Vinacrete Pumping System (VPS).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Tam An, long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514170

URL

http://www.vinacrete.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Vinacrete Pumping System (VPS).

PAGE TOP