KJ ENGRG & CONSTRUCTI ON CO., LTD (12427)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KJ ENGRG & CONSTRUCTI ON CO., LTD

Nội dung kinh doanh

ngành thép, chủ yếu là thép phế liệu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với KJ ENGRG & CONSTRUCTI ON CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Road 8, Long Thanh, Long Thanh Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514224

URL

http://www.vinakj.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với KJ ENGRG & CONSTRUCTI ON CO., LTD.

PAGE TOP