Mainetti (Vietnam) Co., Ltd (12426)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Mainetti (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

phụ kiện may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Road 7, Long Thanh District. Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514456

URL

http://www.mainetti.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP