Dae Duk Band Vietnam Co., Ltd (12425)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dae Duk Band Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

dây đai , dây đai PP tự động

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dae Duk Band Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Road 5, Tam An,Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514049

URL

http://www.ppband.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dae Duk Band Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP