LIEN MINH TEXTILE DYEING CO., LTD Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LIEN MINH TEXTILE DYEING CO., LTD

Nội dung kinh doanh

vải may mặc, vải giày dép

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LIEN MINH TEXTILE DYEING CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Road 3, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514177

URL

http://www.lienminh-vn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LIEN MINH TEXTILE DYEING CO., LTD.

PAGE TOP