Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (Sametel) (12421)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (Sametel)

Nội dung kinh doanh

Thiết bị viễn thông

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (Sametel).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Road 1, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514276

URL

http://www.sametel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (Sametel).

PAGE TOP