P.M GLOVES (Vietnam) Co., Ltd (12419)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

P.M GLOVES (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Găng tay vinyl PM-Clear

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với P.M GLOVES (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Road 1, Long Phuoc, Tam An, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514023

URL

http://www.pmgloves.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với P.M GLOVES (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP