Apex Vietnam Co., Ltd (12417)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Apex Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

ba lô, túi máy tính, đai ẵm trẻ, túi mỹ phẩm, túi du lịch, túi leo núi, ba lô quân đội

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Apex Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Long Thanh Industrial Park, Lot C1-C3, Long Thanh, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514189

URL

http://www.apexvn.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Apex Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP