Phuong Hoang Vietnam Co., Ltd (12409)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Phuong Hoang Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khung tranh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Phuong Hoang Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Linh Trung 3 Industrial Park, No 107-108, Lot 54, An Tinh, Trang Bang, Tay Ninh Province

TEL

FAX

84-66-3897880

URL

http://www.phoenix-arts.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Phuong Hoang Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP