Yantai Moon (Vietnam) Co., Ltd (12408)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Yantai Moon (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thiết bị làm lạnh(HVAC)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Yantai Moon (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Linh Trung 3 Industrial Park, Lot 55, Trang Bang, Tay Ninh Province

TEL

FAX

84-66-3898499

URL

http://www.yantaimoon.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Yantai Moon (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP