Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (12405)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Lien Lai Vu Shipbuilding Industrial Area, Lai Vu Commune, Kim Thanh Dist, Hai Duong

TEL

FAX

84-3202-728838

URL

http://www.vinashin.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

PAGE TOP