Công ty TNHH TM-SX Phát Thành (FATACO) (12404)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH TM-SX Phát Thành (FATACO)

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty TNHH TM-SX Phát Thành (FATACO).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Lien Chieu Industrial Park, Lot H3,Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3773502

URL

http://www.phatthanh.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty TNHH TM-SX Phát Thành (FATACO).

PAGE TOP