THANGLONG METAL WARES JSC (12397)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

THANGLONG METAL WARES JSC

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với THANGLONG METAL WARES JSC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot J16-24, Road 5C, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37661633

URL

http://www.thanglongmetalwares.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với THANGLONG METAL WARES JSC.

PAGE TOP