TAM SANH MECHANICAL CO. LTD (12396)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TAM SANH MECHANICAL CO. LTD

Nội dung kinh doanh

máy xúc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TAM SANH MECHANICAL CO. LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot J11 ,Road 3, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-39930885

URL

http://www.tamsanhvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TAM SANH MECHANICAL CO. LTD.

PAGE TOP