Jin Kyong Vina Co., Ltd (12395)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Jin Kyong Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Jin Kyong Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot H38, Road 1, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37661839

URL

http://www.jkwashing.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Jin Kyong Vina Co., Ltd.

PAGE TOP