TRIEN VU Vietnam Co., Ltd (12394)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TRIEN VU Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TRIEN VU Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 319B KCN NHON TRACH 5, Hiep Phuoc, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560236

URL

http://www.headway.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TRIEN VU Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP