Hung Dat Co., Ltd (12393)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hung Dat Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Hung Dat Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot H34-35,Road 1, Tan Nhat, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37661847

URL

http://www.tarpaulin-dic.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Hung Dat Co., Ltd.

PAGE TOP