YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD (12390)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD

Nội dung kinh doanh

phụ kiện may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot H10A-B, Road 10, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37661778

URL

http://www.yclabel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD.

PAGE TOP