YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD (12390)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD

Nội dung kinh doanh

phụ kiện may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot H10A-B, Road 10, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37661778

URL

http://www.yclabel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với YUNG CHANG LABEL (VIETNAM) CO ., LTD.

PAGE TOP