LINH VAN PRODUCTION & TRADING PTE (12387)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LINH VAN PRODUCTION & TRADING PTE

Nội dung kinh doanh

da, da nhân tạo

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LINH VAN PRODUCTION & TRADING PTE.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot E33, Road 11, Tan Nhut Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37662058

URL

http://www.linhvan.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LINH VAN PRODUCTION & TRADING PTE.

PAGE TOP