DIEN BAN CORPORATION JSC -BRANCH (12386)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DIEN BAN CORPORATION JSC -BRANCH

Nội dung kinh doanh

thuốc trừ sâu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với DIEN BAN CORPORATION JSC -BRANCH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot E24-25-30-31 , Road 11, Tan Nhut Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37660949

URL

http://www.dibapes.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với DIEN BAN CORPORATION JSC -BRANCH.

PAGE TOP