Kim Khanh Co., Ltd (12385)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Kim Khanh Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

in lụa, in vải

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Kim Khanh Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot E1S-20, Road 12, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37660131

URL

http://www.kkprinttext.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Kim Khanh Co., Ltd.

PAGE TOP